Jolijf voeding en lifestyle, hierna te noemen Jolijf gebruikt deze pagina ter informatie ten behoeve van de praktijk Jolijf. Jolijf zal hier teksten, afbeeldingen en informatie publiceren. Jolijf behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment teksten en publicaties aan te passen, toe te voegen of te verwijderen zonder dat daarvoor een mededeling gedaan wordt.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en heeft niet als doel om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid:

Jolijf zal zich inspannen om de website zo actueel mogelijk te houden en deze regelmatig bijwerken. Ondanks deze zorg kan het voorkomen dat informatie onvolledig en/of onjuist is. Diensten worden door Jolijf aangeboden zonder enige vorm van garantie.

Alle teksten en in het bijzonder de tarieven zijn onder voorbehoud van type- of programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar andere websites of diensten van derden kan Jolijf geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van de teksten, fotomateriaal en andere informatie liggen bij Jolijf en haar licentie verstrekkers. Kopiëren, verspreiden of elk ander gebruik is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Jolijf.

Deze website is tot stand gekomen met behulp van Paul Bos (Webdesign), Marise Hurkmans (tekst) en Joline Borgmeier (Jolijf).